τό μεγάλο έργο - Νικηφόρος Βρεττάκος

A grande obra por Nikiforos Vrettakos

Κοιτάζοντας τη μηλιά                         
που φύτεψα σήμερα,
συλλογίζομαι πώς
μεγαλύτερο έργο
δεν υπάρχει από τό
να κάνει κανείς
το χώμα λουλούδια

Κι όταν κάνω σιωπή,
σταματώντας να σκέφτομαι,
ακούω κοντά μου
το μεγάλο μου γείτονα.

(Μέσα στις μήτρες
όλων των δέντρων μου
ρέει ο Θεός)
Fitando a macieira
que plantei hoje,
considero que
maior obra
não há, do que
alguém transformar
a terra em flores.

E quando faço silêncio,
cessando de pensar,
escuto próximo de mim,
o meu grande vizinho.

(Em meio ao ventre
de todas minhas árvores
corre Deus).
   
Postado em November 3, 2018
[ poesia  Vrettakos  ]